به وبلاگ من خوش اومدید.......
اوبارها وبارها

توسط مجلات ومراسم های مختلف به عنوان زیبا ترین و

بهترین مادربازیگرو...انتخاب شده است.همچنین او

توانسته سه بارجایزه ی گلدن گلوب و دوبار جایزه ی

اتحادیه بازیگران سینما و یکبار جایزه اسکار راتصاحب

کند.

اوفعالیت به عنوان مدل راازدوازده سالگی شروع کرد. در

شهرهایی مثل لندن ولس آنجلس مدل مشهوری شد.

اودرجوانی درکلیپهای خوانندگانی چون رولینگ استونز

میت لوف  لنی کراویز  انتولینو وندیتیو بازی کرد. اولین

 نقش سینمایی وی درفیلم "هکرها"بود که داستان پنج

دانش آموز هکر  را روایت میکند.

آنجلینا جولی ازسال۲۰۰۱ازسوی کمیسیریای عالی

سازمان ملل متحد درامورپناهندگان به عنوان سفیرحسن

 نیت تعیین شده وبامسافرت به نقاط دورافتاده جهان به

فعالیت درزمینه ی حفظ حقوق آوارگان وپناهندگان

مشغول است.

ازدواج

همسراول وی جان لی میلر است که درسال۱۹۹۶بااو

ازدواج کردو درسال۱۹۹۹ازوی جداشد.

همسردوم او بیلی باب تورنتون است که درمه۲۰۰۰باهم

ازدواج کردندولی سرانجام بعداز سه سال ازدواجشان به

 جدایی انجامید.

پس ازبازی درفیلم آقا وخانم اسمیت او وبرد پیت وارد یک

 دوستی عاشقانه وسرانجام درسال۲۰۰۶صاحب دختری

 به نام شیلو شدند که به خاطرباورهایشان درمورد پایان

 دادن به فقرو بدبختی مردم آفریقا تصمیم به تولد بچه

شان درکشور فقیرو آفریقایی نامیبیا کردند.

آنجلینا جولی به همراه بردپیت علاوه برسه فرزند طبیعی

 خود سرپرستی مدوکس پسربچه یتیم اهل کامبوج و

پکس کودک ویتنامی ویک دختر یتیم اهل اتیوپی به نام

زهرا رابرعهده دارند.

چطوربود؟؟؟؟؟

نظر یادتون نره!!!!!!!!!!!

+ تاريخ پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ نويسنده زهره جووووووووووون |